Auteur: Mark Timmermans

Er komt subsidie beschikbaar voor coalities van scholen en samenwerkingsverbanden die een regionale digitale schoolvoorziening willen opzetten voor kinderen en jongeren die thuiszitten of dreigen uit te vallen. Zodat deze leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen totdat zij weer fysiek naar school kunnen.

Lees het volledige artikel

Het programma “Digitale School” richt zich op het faciliteren van digitaal afstandsonderwijs als onderdeel van de extra ondersteuning voor leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen.

Dit initiatief, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Kennisnet, is bedoeld om het aantal thuiszittende leerlingen te verminderen. Het benadrukt de politieke ambitie om inclusief onderwijs te bevorderen, gericht op leerlingen met fysieke of mentale beperkingen.

Klik op titel bericht om meer te lezen

Lees het volledige artikel